• slide1.png
  • slide2CZECH.png

KDO JSME

Bejt Simcha [ Dům radosti ] je reformní židovská komunita, jejíž aktivity myšlenkově vycházejí především ze závěrů tzv. „Columbus Platform“, kongresu reformních rabínů z roku 1937, který byl v mnoha ohledech návratem dobového reformního hnutí k tradiční podobě judaismu.

Tóru považujeme za nevyčerpatelný pramen života židovského národa a společně se všemi kongregacemi židovského lidu stvrzujeme náš závazek Tóru studovat a uvádět do našich životů její příkazy. Kongregace Bejt Simcha je členem evropské sekce World Union for Progressive Judaism (WUPJ) - a přidruženým členem Federace židovských obcí v ČR.

ČAS PODPOŘIT KOMUNITU

Vážení návštěvníci těchto stránek, milí přátelé Bejt Simcha, obracíme se na Vás s žádostí o finanční podporu našich aktivit. Velmi bychom uvítali Vaši zvýšenou podporu, neboť naše aktivity jsou velmi pestré a rozsáhlé, nicméně jsou však nevýdělečné. Rádi bychom v naší činnosti pokračovali v nezmenšené míře, ale naše fixní náklady stále rostou a nepokryjí je ani naše příspěvky, ani dosavadní dotace ze strany podporujících organizací a institucí. Darovanou částku lze také zahrnout do odpočtu daňového základu daně z příjmu.
Uvítáme jakoukoli částku a zájemcům o potvrzení daru jej rádi vystavíme. Číslo účtu Bejt Simcha: 86-8959560207 / 0100, variabilní symbol: 99999, v popisu platby uveďte prosím „Dar“

CO U NÁS NAJDETE

Těžištěm naší činnosti jsou pravidelné oslavy šabatu a židovských svátků. V Bejt Simcha se potkáte s novými lidmi, můžete strávit čas návštěvou pravidelných či nepravidelných akcí, o kterých se dozvíte z emailu, pokud si jej u nás zaregistrujete. 

Můžete se také účastnit některých projektů nebo se pustit do studia hebrejštiny či judaismu, jejichž lekce probíhají u nás v Bejt Simcha hned několikrát týdně.

V rámci Bejt Simcha organizujeme vzdělávací programy pro své členy i další zájemce a snažíme se prezentovat židovskou kulturu veřejnosti. Dalšími pilíři naší činnosti jsou pak také aktivity vydavatelské. 

ENGLISH VERSION | OZNAMY | ADMIN